Uslovi kupovine

NARUČIVANJE

U KORPU – pravljenje narudžbenice na standardan način preko sajta koristeći dugme “Dodaj u korpu”. Ovaj vid formiranja porudžbenice možete vršiti bilo kada, odnosno 0-24 časa.

CENE

Sve navedene cene na sajtu su sa izraženim PDV-om. Ukoliko kupac poruči robu, a u međuvremenu se promeni cena tog proizvoda TAPME5 će prihvatiti cenu koja je bila u vremenu kreiranja porudžbenice.

NAČIN PLAĆANJA

Način plaćanja se vrši na neki od dva načina:

POUZEĆEM – odnosno gotovinu dajete kuriru pri preuzimanju paketa.

PLATNIM KARTICAMA – Možete direktno platiti nekom od platnih kartica na sajtu, pri čemu kada stigne paket ne plaćate ništa.

DOSTAVA

Ukoliko se plaćanje vrši platnim karticama preko sajta Vaša dostava će biti besplatna. Ukoliko plaćanje vršite pouzećem bićete u obavezi da na cenu proizvoda platite i poštarinu u iznosu od 200 dinara okoju naplaćuje post express.

Pošiljke se šalju POSTEXPRESS kurirskom službom na celoj teritoriji Srbije. Rok za slanje je 3-5 radnih dana, dok isporuka zavisi samo od kurirske službe.

REKLAMACIJE

Svako oštećenje, nedostajanje delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda koji je kupljen od TAPME5, odnosno TAPME5 GROUP DOO, koji kupac primeti po primanju robe OBAVEZAN je da prijavi u roku od 24h OD PRIJEMA ROBE praćeno fotografijama oštećenja proizvoda putem elektronske pošte (e-mail): office@tapme5.rs čime mi kao prodavac (TAPME5 GROUP DOO ) pokrećemo proces reklamacije. Reklamacijom se može smatrati i primedba zbog pogrešno obračunate cene i drugih nesaobraznosti.

Reklamaciju možete izjaviti putem elektronske pošte (e-mail): office@tapme5.rs  ili pisanim putem na adresu firme:TAPME5 GROUP DOO, Milivoja Miće Tomića 13/7 Zvezdara, Beograd.

Prodavac (TAPME5 GROUP DOO ) upisuje reklamaciju u knjigu evidencija o primljenim reklamacijama i izdaje potvrdu da je roba reklamirana. Na potvrdi je naveden broj pod kojim je zavedena reklamacija i potvrda se šalje elektronskom poštom (e-mail) ili u pisanoj formi, ako to kupac izričito zahteva, i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac (TAPME5 GROUP DOO ) je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši, odnosno pruži predlog rešenja u zakonski predviđenom roku 30 dana od dana podnošenja reklamacije jer je u pitanju tehnička roba. U slučaju opravdane reklamacije, u prvih šest meseci od dana kupovine, kupac ima pravo da mu prodavac TAPME5 GROUP DOO popravi prodati artikal, zameni isti ili vrati novac u punom iznosu. Ukoliko kupac ne prati uputstva o održavanju kupljenog artikla, odnosno nepravilno održava artikl ili se ne odnosi prema njemu korektno, odnosno nepravilno ga koristi, artikl ne podleže garanciji.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u knjizi reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko je reklamacija usvojena i odobrena, troškove transporta spornog artikla do magacina prodavca snosi sam prodavac.

Sve informacije o pravima pri reklamaciji su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 52, član 54, član 56 i član 81.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Povraćaj sredstava vršimo po primanju vraćenje robe u naš magacin.

POVRAĆAJ SREDSTVA U SLUČAJU PLAĆANJA KARTICOM – U slučaju vraćanja robe, ili ukoliko poručenu i plaćenu robu nemamo na stanju, i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TAPME5 (TAPME5 GROUP DOO) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

POVRAĆAJ SREDSTVA U SLUČAJU PLAĆANJA POUZEĆEM – U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio POSTEXPRESS-u, bez obzira na razlog vraćanja, TAPME5 (TAPME5 GROUP DOO) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo putem računa u banci, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika bankovnog računa kupca. Broj bankovnog računa kupca, sam kupac šalje na mejl: office@tapme5.rs

ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Ukoliko kupac odustane od artikla iz bilo kojih razloga, a artikl po svemu odgovara opisu na sajtu i u ispravnom i neoštećenom je stanju, sam kupac snosi troškove transporta do adrese prodavca (TAPME5 GROUP DOO) i brine o pravilnom pakovanju pošiljke kako se ne bi oštetila u transportu ka prodavcu. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državninu kupca, odnosno trećeg lica koje je kupac odredio a nije prevoznik.

Zbog roka 14 dana, kupac je dužan da brine da se kupljeni artikl ne ošteti dok je u njegovom vlasništvu.

Na sajtu tapme5.com i tapme5.rs (koja je vlasništvo TAPME5 GROUP DOO) nalazi se obrazac koji kupac popunjava i šalje putem elektronske pošte (e-mail): o@tapme5.rs ili pošte na adresu TAPME5 GROUP DOO, Milivoja Miće Tomića 13/7 Zvezdara, Beograd.

Formular za odustanak od ugovora na daljinu možete preuzeti ovde.

TAPME5 GROUP DOO  vrši povraćaj novca kada dobije robu koja se vraća. Za više informacija o načinu povraćaja novca pogledajte odeljak Povraćaj sredstava.

Sve informacije o pravima pri odustajanju od ugovora na daljinu su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 27, član 28, član 29, član 30, član 31, član 34 i član 35.

OŠTEĆENJA U TRANSPORTU

Veoma je bitno da sva oštećenja u transportu, koja su vidljiva na pakovanju proizvoda odmah fotografišete, prijavite kuriru koji Vam isporučuje robu i odbijete pošiljku. Potom fotografije oštećenja pošaljete putem elektronske pošte (e-mail): office@tapme5.rs . Pošiljka će nam biti vraćena, a mi ćemo pokrenuti postupak reklamacije kako biste dobili nov, ispravan i neoštećen proizvod.

Svako oštećenje prilikom transporta, nedostajanje delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda koji kupac primeti po primanju robe, obavezan je da prijavi u roku od 24č od prijema robe praćeno fotografijama oštećenja proizvoda putem elektronske pošte (e-mail): office@tapme5.rs čime pokrećemo proces reklamacije.

SAOBRAZNOST

TAPME5 GROUP DOO koji je vlasnik sajta tapme5.com i tapme5.rs , je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Sve informacije su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 13

OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI POSLE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti tehničke robe (2 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini prozvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje usmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Sve informacije su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 13

ODGOVORNOST ZBOG NESAOBRAZNOSTI ROBE

TAPME5 GROUP DOO, koji je vlasnik sajta tapme5.com i tapme5.rs , je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. TAPME5 GROUP DOO je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku do 2 godine od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi TAPME5 GROUP DOO

Sve informacije su preuzete iz Zakona o zaštiti potrošača i oslanjaju se na član 13 i član 53.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

TAPME5 GROUP DOO, sajt “tapme5.rs i tapme5.com” (u daljem tekstu TAPME5),Milivoja Miće Tomića 13/7. 11050 Beograd – Zvezdara, PIB: 112157746, u toku obavljanja svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajta TAPME5 je od najvećeg značaja za nas. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa TAPME5 usklađene su sa propisima Republike Srbije, a takođe prate GDPR pravila.

Za uspešno obrađivanje porudžbenice potrebni su nam Vaši lični podaci poput imena i prezimena, tačne adrese i kontakt telefona, u nekim slučajevima i e-mail radi lakšeg sporazumevanja oko detalja porudžbenice. Svi podaci se prikupljaju uz Vašu dozvolu pri kreiranju porudžbenice ili prijavi na newsletter.

Za isporuke newslettera TAPME5 može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju TAPME5 istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje newsletter-a. Odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših newsletter-a, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, pa je u druge svrhe ne sme koristiti.

Prihvatanjem Uslova kupovine dajete pristanak odnosno saglasnost da TAPME5 i njeni poslovni partneri sakupljaju i obrađuju, odnosno međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici u svrhu realizovanja porudžbenice, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima, marketingu, rešavanja reklamacija, kao i praćenja potreba potrošača, kako bi TAPME5 ocenila da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Takođe da Vam šaljemo vesti o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezani za TAPME5 proizvode. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa TAPME5. Svi zaposleni u TAPME5 (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Za zaštitu ličnih podataka odgovoran je i sam korisnik, odnosno način na koji se sam brine o bezbednosti svog korisničkog imena i lozinke.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite sajtu TAPME5, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (vrsta internet pretraživača, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšali njegov izgled, sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

TAPME5 sajt koristi “cookies” odnosno Kolačić što je tekstualna datoteka koja je smeštena na Vaš hard disk od strane web servera. Oni ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus. Jedina svrha kolačića je da posetiocima olakša i poboljša pristup VSD veb stranicama. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi TAPME5 veb stranicama određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

TAPME5 koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca na stranicama TAPME5 kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže TAPME5 plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Podaci vezani za članstvo u TAPME5 klubu kao i povezani podaci, čuvaju se trajno odnosno do prestanka članstva u TAPME5 klubu. Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija, čuvaju se još 24 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.). Podaci prikupljeni zbog obrade bazirane na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.)

KONVERZIJA

Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Kontakt

Za sva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati e-mailom ili poštom kako sledi:

  • slanjem elektronske pošte na office@tapme5.rs
  • pisanim putem na adresu: TAPME5 GROUP DOO, Milivoja Miće Tomića 13/7. 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija

Prihvatanjem Uslova potvrđujete da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.